Laboratuvarda Yapılan Deneyler

Deneyler

DANIŞASFALT Laboratuvarı 45 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Laboratuvar kadrosu 1 mühendis, 1 tekniker ve 2 laborant olmak üzere 4 personeldir. Laboratuvarda günlük üretilen asfalt çeşitlerinin deneyleri ile Danış Maden Taşocağı’ndan tedarik edilen farklı boyutlardaki agregaların deneyleri yapılmaktadır.

 

Laboratuvarda Yapılan Deneyler
Deney Adı Metod Yayın Tarihi
1- Agrega Deneyleri
Elek Analizi TS EN 933-1 2012
Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9 2014
Kaba/İnce Agregalarda Özgül Ağırlık ve                                           Su Emme Oranı Tayini TS EN 1097-6 2013
Yassılık İndeksi BS 812
Soyulma Mukavemeti TS EN 12697-11

KTŞ 2013

2012                                       Kısım 403 EK A
2- Bitüm Deneyleri
Penetrasyon TS EN 1426 2015
Özgül Ağırlık TS 15326 +A1 2010
3- Bitümlü Sıcak Karışım Deneyleri
Bitüm %’si Tayini (Çözünür Bağlayıcı İçeriği) TS EN 12697-1 2013
Gradasyon Tespiti (Tanecik Büyüklüğü Dağılımı) TS EN 12697-2 2015
Briket Hazırlama (Hazır Asfalt Karışımından) TS EN 12697-30 2012
Yığın Yoğunluğu Tayini (Pratik Özgül Ağırlık) TS EN 12697-6 2012
Boşluk, Asfalt Dolu Boşluk Tayini TS EN 12697-8 2005
Stabilite, Akma Tayini (Marshall Deneyi) TS EN 12697-34 2015
4- Karot
Karot Sıkışma %’si Tayini TS EN 12697-5 2012